RFP: Kutovi snimanja - Kratki
Home      Vijesti      Kratki      RFP: Kutovi snimanja

RFP: Kutovi snimanja

Kad kamera nešto snima, ona taj svoj objekt snima iz određenog kuta. Ovisno o izboru kuta - mijenja se i percepcija gledatelja. 

i.č. 27.11.2004 0 komentara

RFP: Kutovi snimanja

Mijenja se i značenje koje taj kadar, tako snimljen, posreduje.

Rakurs: jedan od parametara kadra koji označava nagib promatranja po okomici. Nazvan prema francuskoj riječi raccourcir što znači skratiti, zbiti, stisnuti, jer se izabranim položajima kamere po vertikali pojačavaju perspektivna kraćenja u dubini, odnosno potenciraju viđenja dubine u filmu.

S obzirom da teorijski postoji bezbroj vertikalnih kutova snimanja, jer svaki i najmanji pomak kamere označava novi, tri su osnovne vrste istog:

Donji rakurs: prizor promatran odozdo prema gore, kamera je ispod snimanog objekta koji se tad doima višim. Upotrebljavaju se još i nazivi lagani donji ako je u pitanju manji nagib, dok se ekstremni donji popularno naziva žabljom perspektivom.
Objekti snimani na taj način se doimaju superiornima, nadmoćnima, ali i usamljenima s obzirom da donji rakurs eliminira pozadinu, pa se junaka zatječe samog, u nekom neutralnom okruženju (strop, nebo) što često ima i dodatnu romantičnu notu poput 'usamljenog jahača na horizontu' iz westerna.

Dr. Strangelove, lijevo je lagani gornji rakurs, a desno lagani donji

Gornji rakurs: obrnuto od donjeg, prizor promatran od gore prema dole, kamera iznad snimanog objekta koji se doima manjim. Također, lagani gornji ako kamera u manjem nagibu i ptičja perspektiva ako kamera u zenitu snimanog objekta. Snimani objekti se doimaju inferiorniji, slabiji, prepušteni sudbini, nemoćni. S obzirom da gornji rakurs prikazuje objekt u prirodnim okolišu, često ima i dokumentarnu primjenu.

Razina kamere (pogleda): više se ne upotrebljava naziv rakurs, već se jednostavno kaže da je kamera u razini pogleda, dok se u filmološkim navodima taj podatak ne spominje posebno, već se pretpostavlja, ukoliko nije rečeno drugačije.

Kosi kadar (nagnuta kamera): opet nije riječ o rakursu, već o naginjanju kamere, njenom odmicanju od vertikale: s jedne strane kadra prema dole, s druge, istodobno, prema gore. Koristi se u komedijama (čitav svijet je poludio), kao redateljev jak komentar, subjektivno stanje lika (lik alkoholiziran npr., pa sve vidi naopako jer pritom i pada) ili za prikaz fizičkih poremećaja, poput potonuća broda, potresa i sl.

Horizontalni kut: osim osi vertikale, prizor se snima i s osi horizontale, odnosno, iz svih točaka u zamišljenom krugu oko kamere (naslovna fotgrafija, Buster Keaton)

Komentari

Nema komentara.